tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastus sisältää yrityksen tai yhteisön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastuksella varmennetaan tilinpäätöksen antama kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä.

 

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus antaa luotettavaa tietoa yrityksen tai yhteisön sidosryhmille, kuten sen omistajille, jäsenille, rahoittajille sekä viranomaisille. Tilinpäätöksessä annettavan informaation luotettavuuden varmistaa riippumaton ja asiantunteva tilintarkastus. Tarjoamme lakisääteistä tilintarkastuspalvelua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä muille yhteisöille.

 

Lakisääteiset tilintarkastukset auktorisoidun tilintarkastajan toimesta
Tilintarkastajana toimii KHT Salla Saarinen, Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen.

suomen tilintarkastajat

Tilintarkastaja tulee valita yhteisöissä, joissa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.